1805 – Kart over det Aggerske Compagnie District

Kart over det Aggerske Compagnie District, 1805. Original i Statens kartverk

Her er en liten rarietet; dvs. et kart som viser begge navnene Jørgensrud og Sarabråten på samme kart. Navnehistorien til Sarabråten viser at plassen i tidligere tider het Jørgensrud, men så på et eller annet tidspunkt endret navnet til Sarabråten. At begge navnene ble brukt om hverandre en periode var sikkert ikke utenkelig, men at begge navnene opptrer på samme kart – men da på to forskjellige steder?

Kart over det Aggerske Compagnie District, 1805, utsnitt

Det tror jeg vi må skrive på kontoen for unøyaktigheter og en ikke helt etterrettelig karttegner. Dette ser vi også av de andre navnene; Guldsmeden, Kidisen (Kattisa) – som sammen med Jørgensrud og Sarabråten er ganske feilplassert. Og hvor er Nøklevann?

Legg også merke til den inntegnete stien fra Hellerud og sørover; sannsynligvis langs det Nøklevann som ikke er inntegnet.

Kart er fasinerende og verdifulle historiske kilder, men ikke alltid helt etterrettelige. Noe dette er et godt eksempel på.