Knud Knudsen-bilder fra Sarabråten ga inntekter til DNT

Knud Knudsen-bilder fra Sarabråten ga inntekter til DNT

I DNTs årbok for 1873-1874 kan vi lese at bergensfotografen Knud Knudsen hadde tatt noen gode bilder fra Sarabråten og valgte å skjenke en del av inntektene fra salget til den da ganske nystartede Turistforeningen. Pengene skulle brukes til forbedringer av veien inn til Ringedalsfossen øst for Odda. Bildet her er ett av bildene i serien som Knudsen tok på Sarabråten omkring 1871. (Foto: Knud Knudsen, Universitetet i Bergen)

29425681_976511889163823_12676664693620736_o

Parti fra Sarabraaten ved Kristiania. Ca 1871. Knud Knudsen, Universitetsbiblioteket i Bergen

Se flere av bildene av Knud Kudsen fra Sarabråten, på MARCUS; fotodatabasen til Universitetsbiblioteket i Bergen.