Donsbautaen

Foto: Even Saugstad

Foto: Even Saugstad

Donsbautaen eller Speiderstøtta som den også kalles, ligger sørvest for Hauktjern, ved stien fra Sarabråten. Minnesmerket er reist for å hedre Christian Dons (1886 – 1953) som startet 1. Kristiania speidertropp her oppe ved Hauktjern i 1910. Året etter var han med på å stifte Norsk Speidergutt-Forbund og ble forbundets første sjef.

Bautaen ble reist i 1955 og er laget av Arne Vinje Gunnerud. Den er utformet som speidernes symbol, en fransk lilje, i granitt. Bronseplata er laget av Håkon Heggeland og har innskriften: «Til minne om Norges første speidersjef Chr. Dons som på dette sted stiftet 1. Kristiania speidertropp 20. mai 1910». Sokkelen på minnesmerket er bygget opp av steiner fra lokale speidergrupper over hele landet, merket med gruppenes navn.

Fra "Speideren", 1955

Fra innvielsen av bautaen i 1955. Fra bladet «Speideren».

Til den høytidelige avdukningen 16. juni 1955 hadde over 300 tidligere og fortsatt aktive speidere funnet veien. Flere av Christian Dons’ etterkommere var også tilstede. Speidersjef B. L. D. Brekke sa blant annet i sin tale: «For 45 år siden rastet en liten flokk gutter i 10 – 11-årsalderen her på Haukåsen sammen med en voksen mann, en grosserer, Chr. Dons, som importerte ikke bare varer til landet, men som hadde med seg fra England et merkelig frø; speiderbevegelsen. Det sådde han her i disse guttesinnene, og straks slo det rot. De ble enige om å starte en speidertropp; 1. Kristiania».

Speidere på tur til kløftene ved Hauktjern, Østmarka. 24. juli 1904. Foto: Hans Møller Gasmann / Oslo byarkiv

Speidere på tur til kløftene ved Hauktjern, Østmarka. 24. juli 1904. Foto: Hans Møller Gasmann / Oslo byarkiv

I en artikkel om innvielsen av Donsbautaen i medlemsbladet «Speideren» sto det blant annet: «Det var ved Haukåsen Chr. Dons tok med seg de guttene som skulle bli med i Norges første speidertropp. Der oppe var det Kristianiaguttene for første gang møtte en mann som forsto guttenes trang til eventyrlig friluftsliv i skau og mark og deres søken etter noe verdifullt i livet. Det var derfor naturlig at Haukåsen ble valgt til plass for den bauta Norsk Speidergutt-Forbund ville reise for å hedre sin første speidersjef.»

Les også artikkelen om Christian Dons – den første speidersjefen på Speidermuseets nettsider.