Dragestilvillaen

Dragestilvillaen rett etter oppføringen i 1897

Dragestilvillaen rett etter oppføringen i 1897

Den store dragestilvillaen ble oppført i 1897. Det var telegrafdirektør Thomas Heftye som hadde behov for en mer representativ villa enn den gamle sperresstua som hans far hadde oppført i 1856.

Villaen ble tegnet av arkitekt Holm Munthe, i datidens typiske dragestil. Holm Munthe tegnet også bl.a. Frognerseteren restaurant, Hasselbakken restaurant på St.Hanshaugen (nedbrent 1936) og endog keiser Wilhelms badehus i Potsdam. Så villaen på Sarabråten har stolte «slektninger».

Dessverre er det ikke bevart noen byggetegninger eller bilder som viser interiøret, men fra en branntakst fra 12. januar 1897, dvs. rett etter at villaen var ferdig, finner vi følgende beskrivelse:

  • i kjelderen: Bryggerhus, Rullebod, Vinkjelder, 7 store Kjelderrum
  • 1. etage: 2 Forgang, Entre, Kjøkken, Folkestue, ?, 2 Spiskammere, Anretningsrum, 3 Værelser, Blomsterveranda
  • 2 Etage: Forgang, 5 Værelser, Badeværelse, 1 Loftsrum, Privet, 1 Aflukke
  • udvendig 2 trapper samt en balkong mot Nord i 2 Etage
Aftenposten, 22. mars 1919

Aftenposten, 22. mars 1919

Dragestilvillaen ble på 1920-tallet, men vi vet ikke akkurat når. Tømmeret ble opprinnelig solgt til trelasthandler Saatvedt på Kongsberg (til hans nye bolig der), men kommunen angret og ville ha salget omgjort, inklusive rivingen. Som Aftenposten skriver i en notis fra 22. mars 1919:

Akers kommune har senere angret paa afhændelsen af dette vakre og solide bygverk, som der knytter sig mange minder til. Nogen nødvendighed for bygningens fjernesle af hensyn til Nøklevandets forurensning forelaa visstnok ikke. Kommunen har forsøgt at faa gjort handelen om igjen, men disse forsøg er kommet for sent.

Tenk om de hadde bestemt seg for dette litt tidligere!

Reklamer