Dragestilvillaen

22408663549_4966839267_o

Dragestilvillaen, 1898. Foto utlånt av Heftyefamilien / Sarabråtens venner

Den store dragestilvillaen ble oppført i 1897. Det var telegrafdirektør Thomas Heftye som hadde behov for en mer representativ villa enn den gamle sperrestua som hans far hadde oppført i 1856.

Villaen ble tegnet av arkitekt Holm Munthe, i datidens typiske dragestil. Holm Munthe tegnet også bl.a. Frognerseteren restaurant, Hasselbakken restaurant på St.Hanshaugen (nedbrent 1936) og endog keiser Wilhelms badehus i Potsdam. Så villaen på Sarabråten har stolte slektninger.

Dessverre er det ikke bevart noen byggetegninger eller bilder som viser interiøret, men fra en branntakst fra 12. januar 1897, dvs. rett etter at villaen var ferdig, finner vi følgende beskrivelse:

  • i kjelderen: Bryggerhus, Rullebod, Vinkjelder, 7 store Kjelderrum
  • 1. etage: 2 Forgang, Entre, Kjøkken, Folkestue, ?, 2 Spiskammere, Anretningsrum, 3 Værelser, Blomsterveranda
  • 2 Etage: Forgang, 5 Værelser, Badeværelse, 1 Loftsrum, Privet, 1 Aflukke
  • udvendig 2 trapper samt en balkong mot Nord i 2 Etage

Følgende tegning viser grunnrisset av dragestilsvillaen, sannsynligvis rekonstruert i forbindelse med en eventuell flytting, som en del av debatten om Sarabråten-huset skulle gjenbrukes på Østmarksetra.

ThvAstrupForslagtilinnredningavHeftyevillaen19221023

Grunnriss 1. og 2. etasje. Arkitekt Thv. Astrup, 1922. Fra arkivet om oppføringen av Østmarksetra. Østensjø historielag.

Dragestilvillaen ble sannsynligvis revet rundt 1920, men vi vet ikke akkurat når.

Riving dragestilvillaen, Aftenposten, 22. mars 1919

Aftenposten, om salget til trelasthandler Saatvedt (22. mars 1919)

Tømmeret ble opprinnelig solgt til trelasthandler Saatvedt på Kongsberg (til hans nye bolig der), men kommunen angret og ville ha salget omgjort, inklusive rivingen. Som Aftenposten skriver i en notis fra 22. mars 1919:

Akers kommune har senere angret paa afhændelsen af dette vakre og solide bygverk, som der knytter sig mange minder til. Nogen nødvendighed for bygningens fjernesle af hensyn til Nøklevandets forurensning forelaa visstnok ikke. Kommunen har forsøgt at faa gjort handelen om igjen, men disse forsøg er kommet for sent.

Tenk om de hadde bestemt seg for dette litt tidligere!