Forpakterboligen – Akershusstua

Forpakterboligen, med besøkende oppstilt foran. 1870. Ukjent fotograf / Oslo Museum

Forpakterboligen, med besøkende oppstilt foran. 1870. Ukjent fotograf / Oslo Museum

Forpakterboligen er den eldste av bygningene på Sarabråten som var der når Thomas Heftye overtok stedet. Bygningen ble i hans tid betegnet som forpakterboligen, men den var sannsynligvis bolig for den som drev Sarabråten før Heftye overtok. Bygningen er også kalt Akershusstua, fordi den var en tradisjonell stuebygning i akershusisk stil, dvs. med to eller tre rom og inngang på langsiden, som leder inn i en stue eller oppholdsrom, og fra denne videre inn i kammerset og eventuelt et annet rom.

Forpakterboligen lå ganske langt inn på platået, dvs. omtrent der hvor turveien og lysløypa går nå.

Vi vet ikke når forpakterboligen ble revet, men det stod sannsynligvis i 1925. I en branntakst fra dette året er det nevnt to våningshus på Sarabråten. Det ene er Kuskeboligen, og det andre er sannsynligvis forpakterboligen.