Friluftslivet – servering for turfolket

Skisøndag, 1922. Anders B. Wilse / Oslo Museum / oslobilder.no

Skisøndag, 1922. Anders B. Wilse / Oslo Museum / oslobilder.no

Thomas Heftye var selv en ivrig friluftsmann, og han ivret også for at andre skulle kunne benytte skogene rundt byen. Han bidro til å åpne Østmarka for friluftslivet, blant annet gjennom å tilby enkel servering til turfolket fra forpakterboligen, dvs. den gamle stua som stod på Sarabråten da Heftye overtok plassen på 1850-tallet.

Thomas heftye støttet også opp om det organiserte friluftslivet, og Oslo Skiklubb (med base i Gamlebyen) fikk leie «Nordstua» av Heftye, og brukte denne som klubbhus.

Flere av beboerne på Sarabråten fortsatte med servering til turfolket. En av de siste som dreiv med servering var Hans Amundsen, som i folketellinga for 1939 oppgir ”cafedrivende, Sarabråten” i rubrikken for erverv og levevei.

Familien Kjølen, som flyttet inn på Sarabråten i 1943 etter Amundsen, nøyde seg med en kiosk ute på tunet hvor det ble solgt brus, kjeks og hjemmebakte boller. Dette var et veldig populært tilbud, særlig på gode skisøndager, men etter noen år måtte de stenge da kommunen mente serveringen kunne forurense drikkevannet.