Heftyes vei over Nøklevann

Steinfyllinga, ca 1900 - 1920, NTM UWP 10017

Veien over steinfyllinga, ca 1900- 1920. Fotograf: Severin Worm-Petersen / Norsk Teknisk Museum

Midt på 1890-tallet anla Thomas Thomassen Heftye en veifylling tvers over nordenden av Nøklevann. Sigurd Senje skriver i sin Østmarkabok at dette var fordi veien rundt nordenden av Nøklevann var for lang, men det er i beste fall bare en del av forklaringen. Trolig anla Heftye denne veien som en attraksjon – tilsvarende som Korketrekkeren – for sine gjester som var på vei til Sarabråten.

Veien fikk dessverre ikke så lang levetid, for i 1923 ble demningen i Nøklevann forhøyet og vanstanden hevet med ca to meter. Og da ble både Heftyes vei og den gamle brygga nedenfor Sarabråten satt under vann.

Veien over steinfyllinga, 1913

Veien over steinfyllinga, 1913. Ukjent fotograf / Østensjø lokalhistoriske bilder