Kart

Gamle kart er en fascinerende kilde til lokalhistorie. Vi kan følge utviklingen i veier og gårder, se hvilke plasser som er blitt funnet ”verdige” til å avmerkes, og navneformer og skrivemåter gir interessant informasjon. I tillegg er mange av disse kartene estetiske perler, nesten som små kunstverk i utforming og detaljeringsgrad. Kart er spennende!

Vi har publisert flere historiske kart fra området rundt Sarabråten, og du finner dem under menyvalget Kart.