Oslo. Byen med de grønne grenser, 1953. Regi: Per Hohle. Oslofilm

Da Aker i 1948 ble innlemmet i Oslo ble byen med ett 27 ganger større, og det ble veldig tydelig at byen ligger landlig, omringet av skog og vann. Vi følger den grønne bygrensa fra Ljan på østsida av Oslofjorden, opp gjennom Østmarka, Nordmarka og ned igjen til fjorden. På vegen møter vi folk og dyr, jernbane, bondegårder, jorbruk og skogbruk.

Oslofilm, utgitt på DVD «By og park, fjord og mark», 2006, av Norsk filminstitutt og Oslo byarkiv.

Les mer om oslofilmene på Byarkivets nettsider.

Se klipp fra Sarabråten; spol fram til ca. 3:20: