Forside

Til Sarabråten!

Til Sarabråten, skiltstolpe, arkitekt Schirmer

Til Sarabråten, skiltstolpe, arkitekt Schirmer

Thomas Heftye var opptatt av å åpne Sarabråten og Østmarka for friluftslivet.
Les mer


Rasteplass med historisk sus
Hovedhuset, 1898, OB.NW4530
Ruinene du ser på pynten ut mot  Nøklevann er restene etter telegrafbestyrer Thomas T. Heftyes store dragestilvilla.
Les mer
Sarabråtrennet
Wilse, 1922, NBR9404-15633
ble arran-
gert fra 1898 til 1918.
Les mer
Kuskeboligen – den siste bygningen på Sarabråten

Kuskeboligen, 1928.

Kuskeboligen, 1928.

Kuskeboligen lå til høyre ved den bratte bakken i lysløypa ned til Nøklevann. Bygningen brant dessverre i 1971.
Les mer

 

 

Reklamer