1950 – Skøyenåsen

Dette utsnittet er hentet fra Oslo oppmålingsvesens (Oslo kommune) kartserie i målestokk 1:5.000, utgitt i perioden 1950-1961. Dette er en svært detaljert kartserie som dokumenterer byen og marka i en periode der det skjer svært store endringer. Utsnittet er hentet fra kartblad Skøyenåsen, utgitt 1950. Originalen finnes i Oslo byarkiv.Kart_Skøyenåsen - versjon 2

På dette utsnittet ser vi Sarabråten markert med tre bygninger:

  • kuskeboligen, dvs. den gamle sperrestua
  • en annen bygning øst for denne
  • ei brakke inne i kjellermurene etter den store dragevillaenKart_Skøyenåsen

Lenke til hele kartbladet. (26 MB)