1871 – Lowzow

Lowzow 1871Legg merke til at Hauktjern skrives som «Haukaas Tj.», og plassen «Vangen» nord for Lutdalen må være det vi kjenner som Lutvangen.

Kartet er utgitt av Norges Geografiske Oppmåling i 1871, og karttegneren Lowzow, sannsynligvis en militær eller ingeniør.

Original målestokk er 1:10.000.

Her er lenke til hele kartbladet.